ps_small

Paul Struyven

Phone: +32 2 514 12 14

Fax: +32 2 514 26 32

Mail: paul.struyven@struyven-law.be

Biografie

Paul Struyven is ingeschreven bij de Balie te Brussel sinds 1972.

Hij is plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel sinds 1997 en maakte deel uit van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel van 1997 tot 2000.

Praktijkgebieden

Paul Struyven is gespecialiseerd in huurzaken (woning- en handelshuur), vastgoedrecht, handelsrecht en financieel recht. Hij wordt regelmatig aangesteld als curator onbeheerde nalatenschap, voorlopig bewindvoerder of sekwester door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Naast zijn lange carrière op het vlak van gerechtelijke geschillen, beschikt Paul Struyven over ervaring in alternatieve geschillenbeslechting zoals bemiddeling en arbitrage.

Talen

Paul werkt vlot in het nederlands, frans en engels. Hij heeft een goede passieve kennis van het spaans en het duits.

Opleiding

KUleuven

Katholieke Universiteit Leuven

Licenciaat in de rechten

1972

logo-vub_web

Vrije Universiteit Brussel

Postgraduaat in het notariaat

1985

Crépac

Diploma Antiek

1987

Publicaties

HUURDER EN VERHUURDER, 350 p., Créadif, Brussel,1984.
VOS DROITS QUOTIDIENS, vademecum, Créadif,1987.

HUISHUUR – gemeen recht en woninghuur met uitgebreide commentaar op de fiskale bepalingen, 567 p., Créadif, Brussel,1994.

LE BAIL A LOYER, 590 p., Créadif, Bruxelles,1996.
Diverse artikels in het tijdschrift TRENDS-TENDANCES” m.b.t. handelshuur.
Le bail commercial, La Charte, 2007, La cession du bail et la sous-location.